Makina imalatında hemen tümü ile ülkemizde imal edilen demir-çelik ve döküm hammaddeler kullanılmaktadır. Gerekli hidrolik ve pnömatik donanımda da yerli imalatın katkısı önemli boyutlardadır. Çoğu tür makina imalatının, gelişmiş ülkelerde de seri üretim niteliğinde bir imalata imkan vermemesi nedeni ile emek ve mühendislik yoğun bir yapısı bulunmakta ve sektörün gelişmesi istihdama ve ülke teknolojisinin gelişmesine katkılar sağlamaktadır. Günümüzde makina alıcısı durumunda olan kişi veya kuruluşların önemli bir bölümü, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarımlanmış veya bu ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmiş makinalar talep etmektedirler. Bu bakımdan, hemen her müşteri için ek bir mühendislik çalışması yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu özel istekler, en küçük makina imalatçısını dahi mühendis istihdamına zorlamakta, dünyadaki güncel teknolojilerin izlenmesini gerektirmekte, bu şekilde çalışmayan kuruluşların ise rekabet güçlerini kaybetmelerine neden olmaktadır.